تعرفې

vegetable-oil-or-animal-oil-1.png

دريمه برخه: حیواني یا نباتي وازده او تیل؛ له دوی څخه تر لاسه شوي محصولات؛ چمتو شوي خوراکي وازده؛ حیواني یا نباتي موم

حیواني یا نباتي وازده او تیل؛ له دوی څخه تر لاسه شوي محصولات؛ چمتو شوي خوراکي وازده؛ حیواني یا نباتي…
نور / بیشتر
نباتی.jpg

دوهمه برخه: نباتي محصولات

د ګمرکي تعرفې دویمه برخه کې ۹ څپرکي شامل دي چې په لاندې ډول ویشل شوي دي:
نور / بیشتر
حيوانات.jpeg

اوله برخه: ژوندي څاروي، د څارویو محصولات

د ګمرکي تعرفې په لومړۍ برخه کې ۵ څپرکي شامل دي چې په لاندې ډول ویشل شوي دي:
نور / بیشتر