اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه

فارسي اطلاعیه.jfif

27 سنبله 1402

بر اساس پیشنهاد ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه و حکم شماره (۱۰۷۵) تاریخ(۱۴۴۵-۲-۲۶) مقام عالی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان و به منظور ایجاد اجراآت یکسان و شفافیت بیشتر در گمرکات کشور، از این به بعد در بخش قیمت گذاری انوایس مد نظر گرفته نمی شود.
قبل از این فقط اموال که از بندر کراچی پاکستان به افغانستان وارد می شد در قیمت گذاری گمرکی آن انوایس مد نظر گرفته نمی شد و اموال که از دیگر کشورها به افغانستان وارد می شد در طی مراحل گمرکی محصول آن بر اساس اصول قیمت گذاری از روی انوایس یا سیستم محاسبه می شد که باعث بلند رفتن محصول گمرکی می گردید، در این صورت تجار قادر به رقابت سالم در بازار نمی گردید.
با تطبیق این حکم مقام عالی ریاست الوزراء این مشکل حل خواهد شد و فقط قیمت سیستم در بخش قیمت گذاری گمرکی در تمامی گمرکات درنظر گرفته خواهد شد. همچنان تمام تجار مکلف اند که در طی مراحل گمرکی اموال اسناد خارجی اموال خویش طبق معمول با خود داشته باشند.
قابل ذکر است که ریاست عمومی گمرکات در تلاش است تا مشکلات موجوده تجار را در تمامی گمرکات کشور رفع نموده و عوامل را که باعث ضایع شدن عواید ملی می شوند از بین ببرند.