اکادمی ملی گمرکات افغانستان

 1- تاریخچه:


اکادمی ملی گمرکات  که در یک ساحۀ (45768) متر مربع معادل (22.9) جریب زمین در عقب ریاست گمرک کابل موقعیت دارد،  از بدو آغاز فعالیت در سال (2010) م تا اکنون در عرصه های برگزاری و تطبیق برنامه های گوناگون آموزشی غرض ارتقای ظرفیت و دانش مسلکی کارمندان وکارکنان ادارات و نهاد های مختلف دولتی و غیردولتی دست آورد های بسیار خوب داشته، خدمات صادقانۀ ارزشمندی را  عرضه نموده است.


در طی مدت فوق زمینۀ آموزش مسلکی برای در حدود (3661) نفر کارمندان گمرکی و کارکنان سایر نهاد ها از قبیل ریاست عمومی عواید، کمیشنکاران گمرکی، تاجران و نماینده گان شان … فراهم گردیده و ازین جمله به تعداد (472) نفر کارمندان گمرکی  به شکل عملی و نظری، دوره های آموزشی چهار ماهه را مؤفقانه سپری نموده و اکنون دور یازدهم برنامه آموزشی چهارماهه در حال برگزاری است.


2- دید گاه:


ارتقای ظرفیت منابع بشری و بلند بردن سطح اجراآت مسلکی نهاد های ملی


3- ماموریت:


راه اندازی و تطبیق برنامه های مؤثر آموزشی در سطوح مختلف برای کارمندان وکارکنان نهاد های ملی در یک محیط متمرکز آموزشی.


 4- ارزشها: • تعهد

 • شایستگی

 • صداقت و امانتداری

 • خلاقیت

 • مؤثریت

 • کیفیت

 • مسئولیت پذیری و

 • تداوم


 


 تأسیسات و تسهیلات:


I- تأسیسات اداری: • تعمیر اداری حاوی 12 باب دفتر کاری برای آمر، استادان و کارمندان اداری؛ مجهز با وسایل تهویه، تسخین و تبرید ، تشناب های عصری مردانه و زنانه؛

 • یک باب تالار کانفرانس ها به ظرفیت 150 نفر مجهز با وسایل الکترونیکی از قبیل پروجکتور و سیستم صدا؛

 • یک باب اطاق کنفرانس جهت برگزاری جلسات اداری.


II- تأسیسات تدریسی: • سه باب صنوف درسی هر کدام به ظرفیت معیاری 50 نفر مجهز با میز ، چوکی و سایر وسایل درسی و امکان دوتاشدن (پارتیشن)؛

 • دو باب کمپیوتر لب  مجهز با کمپیوتر های فعال ووصل شده با انترنت، سیستم اسیکودا و سیستم سیگتاس.

 • یک باب ورکشاپ برای پیشبرد کار های عملی و تمرین دروس نظری مجهز با وسایل تلاشی بدنی و وسایط ترانسپورتی؛

 • یک باب سیف روم (Safe Room) به گنجایش 120 نفر برای استفاده در حالات اضطراری؛

 • یک باب کتابخانۀ مجهز؛

 • هفت باب اتاقهای مطالعه برای پیشبرد کار های گروپی؛

 • یک محراب مسجد و وضو خانه؛


 III- تأسیسات و تسهیلات اعاشوی: • یک باب آشپز خانه و یک باب طعامخانه مجهز با تمام وسایل مورد نیاز با گنجایش 120 نفر در یک وقت؛

 • دو پایه یخچال 20 فوت برای نگهداری مواد خوراکی؛


IV- تأسیسات و تسهیلات لیلیه برای ذکور و اناث: • 30 باب اتاق خواب یک نفری هر کدام مجهز با حمام جداگانه برای کارمندان عالیرتبه؛

 • 28 باب اتاق خواب دو نفری مجهز با حمام های مشترک؛

 • 5 باب اتاق خواب دو نفری دارای حمام مشترک برای قشر اناث؛ و

 • 12 باب اتاقهای خواب حمایوی یک نفره.


Vتأسیسات سپورتی، ورزشی و تفریحی: • یک باب جمنازیوم کلان ورزشی مجهز با ماشین آلات ورزشی؛

 • محلات پارکنگ سرباز و سربسته برای هرگونه وسایط؛

 • میدان والیبال و ساحات سرسبز (چمن ها) و سرک های اسفالت شده.


VII- تسهیلات رفاهی: • یک باب اتاق مخصوص شستشوی البسه دارای 10 پایه ماشین کالا شویی، 10 پایه ماشین خشک کن و تسهیلات اتوکاری؛

 • یک عدد ذخیرۀ آب به حجم 75 متر مکعب مجهز با واتر پمپ و فلتر تصفیه آب؛

 • دو پایه دیزل جنراتور هر کدام به ظرفیت 560 کیلووات؛

 • یک حلقه چاه سپتیک به ظرفیت 80,000 لیتر.


VIII ظرفیت های بشری: • وظایف تدریسی، اداری و خدماتی اکادمی توسط استادان مسلکی، کارمندان مجرب اداری و کارکنان خدماتی شامل دریور، برقی، باغبان و صفاکار به پیش برده میشود.


          اکادمی ملی گمرکات با داشتن امکانات فوق، آمادۀ عرضۀ هرگونه خدمات آموزشی و ورکشاپ ها برای نهاد های محترم ملی و بین المللی میباشد.