مقدار زیادی مواد منفجره در گمرک تورخم کشف و ضبط گردید

2.jpeg

28 ثور 1402

منسوبین گمرک تورخم (۳۹) بسته مواد منفجره به نام (بارود حلوايی) به وزن (۴۸۷.۶۵) کیلوگرام را که در یک محموله تجاری اموالی بلتی (مختلف النوع)  جاسازی شده بود، کشف و ضبط نمودند.
اموال این محموله متعلق به شرکت شمس امین بوده که قصد انتقال آن را از پاکستان به افغانستان داشت.
با این اتهام راننده محموله و نمایندگان شرکت دستگیر گردیده و برای تحقیقات بیشتر به ارگان های تحقیقاتی مربوطه سپرده شده اند.