با تحکيم دوباره امارت اسلامی افغانستان محصول ګمرکی بر مواد اوليه در تمامی ګمرکات کشور کاهش چشمګیری یافته است

WhatsApp Image 2023-03-19 at 11.45.09 AM.jpeg

28 حوت 1401

با تحکيم دوباره امارت اسلامی افغانستان محصول ګمرکی بر مواد اوليه در تمامی ګمرکات کشور کاهش چشمګیری یافته است