عالیقدر امیرالمؤمنین با مسئولین گمرکات وزارت مالیه دیدار کرد

dari-kdr.jpeg

25 حوت 1401

زعیم امارت اسلامی افغانستان عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ القرآن و الحدیث مولوی هبة الله آخندزاده حفظه الله، دیروز (22/08/۱۴۴۴) معین عواید و گمرکات وزارت مالیه محترم ملا محمد ناصر آخند، رئیس عمومی گمرکات محترم مفتی عبدالمتین سعید و تمامی مسئولین گمرکات کشور را به حضور خویش فراخواند. 
در نخست معین عواید و گمرکات وزارت مالیه و رئیس عمومی گمرکات این وزارت گزارش مفصل مرتبط به ساحات کاری خویش را از آغاز حاکمیت دوباره امارت اسلامی تا کنون ارائه نموده و همچنان پیشنهادات خود را برای بهبود امور مربوطه با عالیقدر امیرالمؤمنین حفظ الله شریک ساختند.
زعیم امارت اسلامی افغانستان عالیقدر امیرالمؤمنین طی سخنانش مسئولین فراخوانده را به مسئولیت های محوله متوجه نموده و جهت ارائه خدمات بهتر برای نظام حاکم اسلامی، برخورد نیک با مردم، فراهم سازی تسهیلات برای تجار و دیگر بخش های مرتبط آنان را راهنمایی و توصیه های لازم فرمود.