نشست نهم کمیته تعرفه دایر گردید

44.jpg

17 حوت 1401

نشست نهم کمیته تعرفه به ریاست محترم عبدالمتین سعید رئیس عمومی گمرکات با حضور اعضای کمیته متذکره در تالار معینیت عواید و گمرکات دایر گردید. 
رئیس عمومی گمرکات به شرکت کنندگان خوش آمدید گفته و طبق اجندا جلسه رئیس تعرفه ریاست عمومی گمرکات در مورد کاهش تعرفه صادرات سنگ های پروسس شدهٔ معدنی، افزایش تعرفه گمرکی بیلچه و افزایش تعرفه گمرکی سرنج پريزنتيشن معلوماتی را ارایه نمود و به ارتباط تعرفه اقلام متذکره، مطالبات تجار و صنعتکاران را با اعضای کمیته شریک ساخت.
اعضای کمیته تعرفه اقلام متذکره  را مورد بحث همه جانبه قرار داده و با در نظر داشت اصل حمایت از تولیدات داخلی، رشد تجارت و عواید دولت فيصله های لازم اتخاذ نمودند. 
همچنان در کميته مذکور در مورد ایجاد کودهای ملی برای شماری از اجناس نیز تصامیم لازم اتخاذ گردید.