افزایش صادرات افغانستان نسبت به سال گذشته

افزايش صادرات افغانستان-امارت.jpeg

17 عقرب 1401

رهبری وزارت مالیه به منظور ثبات اقتصادی برای تجار در گمرکات کشور تسهیلات لازم ایجاد کرده است و به آنها خدمات به موقع را ارائه می نماید همچنان فساد را نیز ریشه کن ساخته است که در نتیجه صادرات افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ صادرات به ارزش گمرکی مبلغ ۷۱.۷۹ میلیارد افغانی و درسال ۱۴۰۰ به ارزش گمرکی مبلغ ۲۲.۵۴ میلیارد افغانی صادرات صورت گرفته است که افزایش ۲۱۸ درصدی را نشان میدهد.