معین عواید و گمرکات با نمایندگان شماری از اتحادیه های تجار و صنعتکاران زون شمال کشور دیدار نمود

1.jpg

17 حوت 1400

معین عواید و گمرکات با نمایندگان شماری از اتحادیه های تجار و صنعتکاران زون شمال کشور دیدار نمود

محترم حاجی ملا محمد ناصر آخند، معین عواید و گمرکات دیروز با نمایندگان اتحادیه های مختلف تجار و صنعتکاران زون شمال کشور در تالار کنفرانس های معینیت عواید و گمرکات دیدار نمود.
در این دیدار محترم خانزاده عبدالله، معاون تخنیکی و حمایوی ریاست عمومی گمرکات، محترم محمد عمر مومند، معاون عملیاتی ریاست متذکره و محترم خیرالدین مایل، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز حضور داشتند.
در نخست معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری مشکلات تجار و صنعتکاران را با معین عواید و گمرکات در میان گذاشته و خواهان حل آن شد. همچنان نمایندگان اتحادیه های مختلف تجار و صنعتکاران نیز مشکلات و پیشنهادات اتحادیه های مربوطه خویش را شریک ساختند.
معین عواید و گمرکات ضمن خوش آمدید به ایشان گفت که صنعتکاران و تجار در پیشرفت کشور نقش مهم دارند و با ایشان وعده سپرد که با در نظرداشت قوانین نافذه کشور و امکانات موجود به مشکلات شان رسیده گی خواهد شد.