در یک هفته گذشته از گمرک های کشور مبلغ 1 میلیارد و ۵۹۵ میلیون افغانی عواید جمع آوری شده است

custom.jpg

5 ثور 1400

از تاریخ ۲۸حمل الی ۳ ثور سال مالی ۱۴۰۰ از گمرکات کشور مبلغ یک میلیارد و ۵۹۵ میلیون افغانی عواید جمع آوری شده است.
همچنان در یک هفته گذشته در گمرکات متذکره به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۷۲ میلیون افغانی واردات و به ارزش ۸۶۳ میلیون افغانی صادرات صورت گرفته است.