کارمندان گمرک تورخم از قاچاق یک مقدار تجهیزات نظامی جلوگیری کردند!

66.jpeg

12 حمل 1403

کارمندان بخش تشریح گمرک تورخم در یک محموله تجاری متعلق به شرکت کریم عابد که سیمنت را انتقال میکرد (۱۰) میل انواع مختلف توفنگچه، (۲۱) عدد شاجور و یک عدد کنداغ، که به مهارت خاص جاسازی شده بود و قاچاقچیان قصد وارد کردن آن را از کشور همسایه به افغانستان داشتند، کشف و ضبط نمود.
قابل تذکر است که اکنون در تمام گمرکات کشور بر اموال ممنوعه و قاچاقی نظارت صورت می گیرد و به هیچکس اجازه صادر و یا وارد کردن اموال مذکور داده نمی شود.