فعالیت های گمرکات بزرگ کشور در ماه جدی سال جاری نسبت به همین ماه سال گذشته بهتر خوانده شد!

GGCXvzjWsAAmtVy.jpg

22 دلو 1402

تحت سرپرستی الحاج مفتی عبدالمتین سعید رئیس عمومی گمرکات به منظور ارزیابی وضعیت گمرکات در ماه جدی سال مالی جاری، نشست تخنیکی در تالار جلسات معینیت عواید و گمرکات دایر گردید.
در این نشست معاونین ریاست عمومی گمرکات، برخی از رؤسا و مسئولین گمرکات ولایتی از طریق ویدیو کنفرانس اشتراک کرده بودند.
رئیس عمومی گمرکات در ابتدا ضمن خوش آمدید به تمام اشتراک کنندگان، توصیه های لازم را در رابطه پروسه ثبت و محصول موتر های یک کلید، کار کردن بیش از زمان تعیین شده در گمرکات، اموال ضبطی، کانتینرهای برگشتی از کشور و سایر موضوعات به مسؤلین گمرکات ولایتی ارائه نمود.
در ادامه محترم محمد وسیم عثمان رئیس پلان سازی، پالیسی، نظارت و ارزیابی ریاست عمومی گمرکات گزارش جامعی از فعالیت های انجام شده گمرکات در ماه جدی را ارائه نمود و همچنان معلومات کاملی را در رابطه به جمع آوری عواید، تجارت انجام شده در تمامی گمرکات کشور، ارزش گمرکی اموال وارداتی، تعداد و وزن ثبت شده محموله های تجاری در این مدت، به اشتراک کنندگان ارائه نمود، که در این گزارش فعالیت گمرکات بزرگ کشور نسبت به همین زمان سال گذشته و ماه قوس سال جاری مثبت خوانده شده است.
همچنان اشتراک کنندگان در مورد گزارش ماه جدی بحث همه جانبه نموده و مشوره های لازم را برای بهبود امور به مسئولین گمرکات ولایتی ارائه کردند.
مسؤلین گمرکات ولایتی نیز مشکلات موجود در بخش های کاری مربوطه خویش را ذکر کردند که از سوی رهبری ریاست عمومی گمرکات اطمینان حل به زودی آن داده شد.
قابل یادآوریست که ریاست عمومی گمرکات ارزیابی تخنیکی تمامی گمرکات را به شکل ماهانه، ربعوار و سالانه انجام می دهد تا به مشکلات موجوده در وقت معیین رسیدگی صورت بیگیرد.