پروژه اعمار اتاق کنترول ریاست عمومی گمرکات آغاز گردید

۱.jpg

21 دلو 1402

پروژه اعمار اتاق کنترول ریاست عمومی گمرکات به منظور نظارت مستمر از فعالیت های ورود و خروج اموال و تأمین شفافیت طی مراسمی در گمرک کابل افتتاح شد.
در این مراسم، الحاج ملا عبدالقاهر حاجی ادریس، معین عواید و گمرکات، الحاج مفتی عبدالمتین سعید، رئیس عمومی گمرکات و شماری دیگر از مسئولین وزارت مالیه اشتراک داشتند.
نخست ملا عبدالقاهر حاجی ادریس، معین عواید و گمرکات در سخنان افتتاحیه این برنامه گفت، وظیفه هر حکومت ارائه خدمات بهتر و شفاف به مردم آن است، هدف از افتتاح پروژه امروزی نیز سرعت و دقت پروسه ورود و خرج اموال و فعالیت های تجار، افزایش امنیت و جلوگیری از ورود اموال غیر قانونی بوده و مسئولین امارت اسلامی تلاش می ورزد تا با ارائه خدمات شفاف، مسئولیت و وظایف خویش را در چوکات شریعت اسلامی به پیش برده اولاً رضایت خداوند و ثانیاً رضایت مردم را کسب کنند.
متعاقباً الحاج مفتی عبدالمتین سعید، رئیس عمومی گمرکات، از این گام که در راستای آبادی و ترقی کشور برداشته شده ابراز خرسندی نموده افزود که این اتاق کنترول که ایجاد و تجهیز می گردد، تمام گمرکات کشور را با هم وصل نموده و زمینه خدمات سریع و شفاف را برای هموطنان عزیز مساعد می کند. وی به مردم افغانستان اطمینان داد که اقدامات و کارکرد های مسئولین امارت اسلامی کاملاً به نفع مردم و کشور بوده.
سپس محمد ظاهر ابراهیمی، مسئول شرکت سازنده اتاق مذکور گفت که این اتاق با معیار ها و استندرد های جهانی اعمار خواهد شد.
 در آخر کار ساخت و ساز این پروژه با قطع نوار و گذاشتن سنگ تهداب رسماً افتتاح گردید و هزینه این پروژه حدود (۱۷،۵) میلیون افغانی می باشد که تا هشت ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.