ارزیابی تخنیکی فعالیت های انجام شده گمرکات در ماه میزان سال مالی جاری صورت گرفت!

F-y2artXsAAOpxd.jpeg

22 عقرب 1402

نشست تخنیکی جهت ارزیابی وضعیت گمرکات در ماه میزان سال مالی جاری با اشتراک معاونین تخنیکی و عملیاتی ریاست عمومی گمرکات، رؤسا و از طریق ویدیو کنفرانس مسئولین گمرکات ولایتی در معینیت عواید و گمرکات دایر گردید.
در ابتدا محترم محمد وسیم عثمان رئیس پلان سازی، پالیسی، نظارت و ارزیابی ریاست عمومی گمرکات گزارش جامعی از فعالیت های انجام شده گمرکات در ماه میزان را ارائه نمود، همچنان معلومات کلی را در رابطه به جمع آوری عواید، تجارت انجام شده در تمامی گمرکات کشور، ارزش گمرکی اموال وارداتی، تعداد و وزن ثبت شده محموله های تجاری در این مدت، به اشتراک کنندگان ارائه نمود.
همچنان اشتراک کنندگان در مورد گزارش ماه میزان بحث همه جانبه نموده و مشوره های لازم را برای بهبود امور به مسئولین گمرکات ولایتی ارائه کردند.
مسؤلین گمرکات ولایتی نیز مشکلات موجود در بخش های کاری مربوطه خویش را ذکر نموده که از سوی رهبری ریاست عمومی گمرکات وعده دا ده شد که این مشکلات به زودی حل گردد.
قابل یادآوریست که ریاست عمومی گمرکات ارزیابی تخنیکی تمامی گمرکات را به شکل ماهانه، ربعوار و سالانه انجام می دهد تا به مشکلات موجوده در وقت معیین رسیدگی صورت گیرد.