در شش‌ و ‌نیم ماه نخست سال مالی جاری (۹۴) هزار تن اموال قاچاقي کشف و ضبط شده است -ریاست عمومی گمرکات

کارمندان شجاع و فعال مراقبت سیار ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه در شش و نیم ماه اول سال مالی (۱۴۰۲) در مناطق مختلف ولایات قندهار، نیمروز، خوست، پکتیا، هلمند و ننگرهار (۹۴) هزار و (۱۱۶) تُن اموال بی کیفیت و ممنوعه چون: ادویه جات طبی، زراعتی و یونانی، مواد خوراکی، مواد مخدر که از کشور پاکستان به افغانستان به شکل قاچاق وارد می گردید، کشف و ضبط نموده اند. در حال حاضر تیم های مراقبت سیار ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه در تمامی شاهراه های کشور فعال بوده و به هیچ کس اجازه نمیدهد تا اموال قاچاقی و ممنوعه بالخصوص اموال که باعث تضعیف شدن صنعت داخلی کشور می گردد، صادر و یا وارد کند. اموال قاچاقی باعث رقابت ناسالم بین تجار و خرابی بازارهای کشور و بالا رفتن نرخ اجناس می شود بنابر این یکی از اهداف وزارت مالیه مبارزه با افراد قاچاقچی در بنادر تجاری کشور می باشد.