معین عواید و گمرکات با والی جوزجان دیدار کرد

12.jpg

11 عقرب 1402

ملا عبدالقاهر «ادریس» معین عواید و گمرکات وزارت مالیه در دفتر کاری خویش با گل حیدر «شفق» والی جوزجان دیدار نمود.
در این دیدار جانبین در مورد تطبیق پروژه های عام المنفعه در ولایت جوزجان، جمع آوری شفاف عواید این ولایت، ارائه خدمات بهتر به مردم و موضوعات دیگر مربوطه بحث و تبادل نظر کردند.