ترازوی انالوگ در گمرک سپین بولدک نصب گردید!

00.jpg

4 عقرب 1402

ریاست عمومی گمرکات ترازوی انالوگ جدید به هزینه (۲،۸) میلیون افغانی به منظور تشخیص وزن دقیق اموال صادراتی در گمرک سپین بولدک ولایت قندهار نصب و به بهره برداری سپرد.
این ترازو با ظرفیت وزن برداری (۱۵۰) تُن ساخته شده که (۱۸) متر طول و (۳) متر عرض دارد.
قابل ذکر است که در حال حاضر ترازوهای انالوگ (ساده) و دیجیتالی در تمامی گمرکات کشور جهت تعیین وزن اموال صادراتی و وارداتی تجاری فعال می باشد، که با این کار علاوه بر جلوگیری از وزن اضافه از ضایع شدن عواید نیز جلوگیری می گردد.