د وارداتو او صادراتو میاشتنې راپور

د صادراتو او وارداتو اوونیز راپور (د وري ۱۴ -۱۹ مې ۱۴۰۰)

د وري میاشتې له ۲۸ مې نه د غویې میاشتې تر ۳ مې نېټې پورې د صادراتو او وارداتو راپور

ګمرکي وارداتو او صادراتو اوونيز راپور ( ۲۱ - ۲۷ ، وری مياشتی ۱۴۰۰ کال )

د صادراتو او وارداتو راپور (د غويي مياشتی ۴ تر ۱۰ نيټی پوری)