د ۱۴۰۲ مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هیواد په ګمرکونو کې رامنځته شوې اسانتیاوې او پرمختګونه

۱ – اوس مهال د ګمرکي ارزښت په برخه کي (انوایس) په نظر کي نه نیول؛
۲ – د پکتیا محصولي ګمرک د ډنډپټان سرحدي ګمرک ته لېږل؛
 ۳ – د ګمرکونو لوی ریاست په مرکزي دفترونو کي یو ساعت کاري وخت زیاتول؛
 ۴ – په ګمرکي طی مراحلو کي د اسانتیاوو رامنځته کول؛
۵ – د آقینې په سرحدي ګمرک کي د کورني ټرانزیټ (T1) پروسه له ګمرکي پړاوونو څخه ايستل ؛
۶ –  له دې وروسته د معارف اعانه په اظهارلیک کي اخیستل؛
۷ –  په سرحدي ګمرکونو کي پر خالي افغاني موټرونو خاک پولي معافول؛
۸ – له پلازمېني کابل څخه ټولو ولایتونو ته د توکو د لېږد فورم لغوه کول؛