د ګمرکونو او عوایدو معینیت یو شمېر کارکوونکو د خپل ملي احساس او بشري خواخوږۍ له مخې، د هرات ولایت د وروستۍ زلزلې له امله ټپیان شویو وګړو ته ( ۲۳) زره، سي سي وینه اهداء کړه.

0.jpg

22 میزان 1402

د ګمرکونو او عوایدو معینیت یو شمېر کارکوونکو د خپل ملي احساس او بشري خواخوږۍ له مخې، د هرات ولایت د وروستۍ زلزلې له امله ټپیان شویو وګړو ته ( ۲۳) زره، سي سي وینه اهداء کړه.