د پکتیا په ګمرک کې څه باندې دېرش کارټنه قاچاقي درمل نیول شوي

د پکتیا ګمرک د تشریح برخې مسؤلینو د یوې پلټنې پرمهال، یودېرش (۳۱) کارټنه طبي درمل، چې هیواد ته ئې په غیر قانوني ډول را واردول کشف او نیولي دي.