د بیې ایښودنې لپاره د ځانګړو پریکړو او عدم قناعت ۴مه کمېټه جوړه شوه

قیمت ګذاری.jpg

4 جوزا 1402

د ګمرکونو لوی رئیس ښاغلي مفتي عبدالمتین سعید په مشرۍ د یاد ریاست په مقام کښې د بیې ایښودنې لپاره د ځانګړو پریکړو او عدم قناعت ۴مه کمېټه جوړه شوه