د ۱۴۰۲ مالي کال ۴مه اداري ناسته

د ۱۴۰۲ مالی کال ۴مه اداری ناسته.jpg

28 ثور 1402

د ګمرکونو لوی ریاست اداري ناسته جوړه شوه