د مالیې وزارت مقام د هدایت له مخې له دې وروسته د تورخم ګمرک له لارې د ډبرو سکرو باروړونکو موټرو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي.

custom.jpg

8 جوزا 1401
له دې وروسته د تورخم ګمرک له لارې د ډبرو سکرو باروړونکو موټرو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي
د مالیې وزارت مقام د هدایت له مخې له دې وروسته  د تورخم ګمرک له لارې د ډبرو سکرو باروړونکو موټرو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي.
دا چې په افغانستان کې د تازه میوو موسم دی او په زیاته اندازه تازه میوې د تورخم ګمرک له لارې صادریږي، د یادو میوو د خرابیدو او ترافیکي تراکم څخه د مخنیوي په موخه د ډبرو سکرو باروړونکو موټرو چلونکي باید له دې وروسته د پکتیا، پکتیکا او خوست ګمرک له لارې د ډبرو سکرو صادرات تر سره کړي.