د اسیکوډا په سیسټم کې د بیي ایښودنې کوډونه معیاري شوي دي – د ګمرکونو لوی ریاست

پر هیواد د اسلامي امارت له بیا حاکمیت وروسته د مالیې وزارت د رهبرۍ له لوري له فساد سره د جدي مبارزي په لړ کې، د ګمرکونو لوی ریاست هم په ټولو ګمرکونو کې د فساد د عواملو له منځته وړل په خپل کاري لومړیتوبونو کي شامل کړي دي. پر همدې بنسټ، د مالیې وزارت له لوري ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو او سوداګرو ته د اسانتیاوو رامنځته کولو او د ملي عوایدو له تېښتي څخه د مخنیوي په موخه، د ګمرکونو لوی ریاست د اسیکوډا په سیسټم کې د سوداګریزو توکو بیي معیاري کړي دي.