کار بازسازی در گمرک سرحدی اسلام قلعه ولایت هرات به ارزش (۲.۴) میلیون افغانی آغاز گردید

rehabilatation.jpeg

30 عقرب 1402

ریاست عمومی گمرک کار بازسازی در گمرک سرحدی اسلام قلعه ولایت هرات را به ارزش (۲.۴) میلیون افغانی آغاز کرده است، که این پروژه شامل چهار باب هنگر، ذخایر آب و بازسازی تعمیر اداری می باشد.
بودجه این پروژه ها از بودجه انکشافی وزارت مالیه تامین می شود، که کار آن در مدت پنج ماه آینده تکمیل خواهد شد.