رئیس عمومی گمرکات از کارخانه‌های تولیداتی شرکت الکوزی دیدار نمود

۱۳۹۶.۹.۲۶–کابل رئیس عمومی گمرکات شاغلی احمد رشاد پوپل با هیئت همراه شان در حال از کارخانه‌های تولیداتی شرکت یادشده دیدن به عمل آورد که پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبنی […]

Read more ›
وزیر مالیه بار مسئولیت و امانت تصدی این وزارت را تسلیم داد

شاغلی اکلیل حکیمی، وزیر مالیه امروز مؤرخ ۵ سرطان ۱۳۹۷ طی کنفرانس مطبوعاتی در حضور معینان محترم وزارت مالیه، رؤسا، شماری از کارمندان این وزارت ضمن ارائه معلومات در مورد […]

Read more ›
جلسه در رابطه به همآهنگی هرچه بیشتر ادارات مستقر در سرحدات و جلوگیری از مداخلات آن در حریم گمرکات دایر گردید

جلسه که تحت ریاست معین عواید و گمرکات شاغلی داکتر نجیب الله وردگ و با اشتراک رئیس عمومی گمرکات شاغلی احمد رشاد پوپل و نماینده گان محترم وزارت های ترانسپورت، […]

Read more ›
رئیس عمومی گمرکات از فابریکه تولیدی فرش پلاستیکی زین حبیب دیدار نمود

رئیس عمومی گمرکات شاغلی احمد رشاد پوپل از شرکت تولیدی فرش پلاستیکی زین حبیب در حالی دیدار و آنرا ارزیابی نمودند که پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر حمایه […]

Read more ›
جلسۀ پیرامون جلوگیری از قاچاق اموال و تشخیص نقاط که تصور ورود غیر قانونی اموال از آن متصور میباشد، تحت ریاست رئیس عمومی گمرکات دایر گردید

این جلسه که تحت ریاست رئیس عمومی گمرکات شاغلی احمد رشاد پوپل و با اشتراک شاغلی تورن جنرال جمعه گل همت قومندان قوای سرحدی وزارت دفاع ملی، شاغلی سید یحیی […]

Read more ›
جلسه به منظور مساعد ساختن زمینه تخلیه و بارگیری اموال تجار در گمرک های محصولی دایر گردید

دوشنبه 14 جوزا 1397 این جلسه که به رهبری معین گمرکات و عواید محترم داکتر نجیب الله وردگ و با اشتراک رئیس عمومی گمرکات محترم احمد رشاد پوپل ، معین […]

Read more ›
تفاهمنامه همکاریهای دو جانبه میان ریاست عمومی گمرکات و اداره ملی حفاظت محیط زیست به امضا رسید.

شنبه 12 جوزا 1397 این تفاهمنامه که به منظور جلوگیری از قاچاق مواد آلوده کننده محیط زیست و مبارزه علیه آن با در نظرداشت پروتوکل های مونتریال در مورد مواد […]

Read more ›
رئیس عمومی گمرکات از آکادمی گمرکات و مالیات دیدار نمود.

چهارشنبه 09 جوزا 1397  …………………….. رئیس عمومی گمرکات شاغلی احمد رشاد پوپل از صنف های آموزشی ، مسجد شریف ، ساحه سبز و وسایل و تجهیزات آموزشی که در صنف […]

Read more ›
رئیس عمومی گمرکات از فابریکه تولیدی لبنیات میدو دیدار نمود.

دوشنبه 07 جوزا 1397 رئیس عمومی گمرکات شاغلی احمد رشاد پوپل با هیئت همراه شان از شرکت تولیدی لبنیات میدو در حالی دیدار و آنرا ارزیابی نمودند که پالیسی دولت […]

Read more ›
امضاء تفاهم نامۀ همکاریهای دوجانبه فی ما بین ریاست عمومی گمرکات و شرکت بیمهٔ ملی افغان

6 جوزا 1397 این تفاهمنامۀ همکاریهای دوجانبه که روی مساعد ساختن همکاریها و زمینه های بیمه در بنادر کشور بیشتر تآکید می نماید، امروز فی مابین رییس عمومی گمرکات شاغلی […]

Read more ›

Next Page »

Show Buttons
Hide Buttons