رئیس جمهور غنی با سکرترجنرال سازمان جهانی گمرکات دیدار کرد

محمد‌اشرف غنی رئیس‌ جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با کانیو میکوریا سکرترجنرال سازمان جهانی گمرکات دیدار نمود. در این دیدار که در ارگ انجام شد، هر دوجانب در […]

Read more ›
برنامه آگاهی دهی تاجران از طرف ریاست عمومی گمرکات دایرگردید

ریاست عمومی گمرکات جهت ارایه معلومات بیشتر به تاجران کشور در امور گمرکی، برنامه یک روزه را تحت عنوان “برنامه آگاهی دهی به تاجران” در تالار اکادمی گمرکات و مالیات […]

Read more ›
رئیس عمومی گمرکات در دومین نشست سازمان CAREC که در شهر دوشنبه کشور تاجکستان دایر گردیده بود، اشتراک ورزیدند.

رئیس عمومی گمرکات در دومین نشست سازمان CAREC که در شهر دوشنبه کشور تاجکستان دایر گردیده بود، اشتراک ورزیدند. 22. 9. 2017 رئیس عمومی گمرکات شاغلی احمد رشاد پوپل در […]

Read more ›
جلسه در رابطه به جمع آوری عواید خدمات شهری شاروالی ها توسط گمرکات دایر گردید

جلسه در رابطه به جمع آوری عواید خدمات شهری شاروالی ها توسط گمرکات دایر گردید ۱۳ قوس ۱۳۹۶ این جلسه که به اشتراک رئیس عمومی گمرکات شاغلی احمد رشاد پوپل، […]

Read more ›
رئیس عملیاتی ریاست عمومی گمرکات به کارمندان معرفی گردید

طی محفلیکه بدین مناسبت در معینیت عواید و گمرکات برگزار گردید, آقای شمروز خان مسجدی به حیث رئیس عملیاتی ریاست عمومی گمرکات به سایر کارمندان معرفی گردید.در این محفل آقای […]

Read more ›
رئیس عمومی گمرکات جهت نهایی سازی موافقت نامۀ همکاریهای گمرکی با ازبکستان در ترکیب یک هیآت بلند رتبه دولتی به آن کشور سفر نمودند.

شاغلی احمد رشاد پوپل رئیس عمومی گمرکات که در ترکیب یک هیآت بلند رتبۀ جمهوری اسلامی افغانستان به جمهوری ازبکستان سفر نموده است، قرار است موافقت نامۀ همکاریهای گمرکی فی […]

Read more ›
رئیس عمومی گمرکات در حاشیۀ مجمع عمومی سران گمرکهای عضو سازمان جهانی گمرکات، با رییس عمومی ادارۀ گمرکی ازبکستان، سکرتر جنرال و مسؤل ارتقاء ظرفیت برای حوزۀ آسیای سازمان جهانی گمرکات ملاقات های جداگانه نمودند

رئیس عمومی گمرکات در حاشیۀ مجمع عمومی سران گمرکهای عضو سازمان جهانی گمرکات، با رییس عمومی ادارۀ گمرکی ازبکستان، سکرتر جنرال و مسؤل ارتقاء ظرفیت برای حوزۀ آسیای سازمان جهانی […]

Read more ›
تبادل اطلاعات به شکل اتومات و الکترونیکی بین گمرکهای افغانستان و تاجکستان رسماً آغاز گردید

تبادل اطلاعات به شکل اتومات و الکترونیکی بین گمرکهای افغانستان و تاجکستان رسماً آغاز گردید – شاغلی احمد رشاد پوپل رییس عمومی گمرکات افغانستان و شاغلی عبدالفتاح غایب رییس عمومی […]

Read more ›
ریاست عمومی گمرکات و ادارۀ خط آهن افغانستان توافق نامۀ همکاریهای دو جانبه را امضاء نمودند

محترم احمد رشاد پوپل رییس عمومی گمرکات و محترم یما شمس رییس عمومی ادارۀ خط آهن افغانستان الیوم رسما در مقر ادارۀ خط آهن افغانستان توافق نامۀ همکاریهای دو جانبه […]

Read more ›
موافقتنامۀ همکاری های گمرکی میان چین و افغانستان به امضاء رسید

محترم احمد رشاد پوپل، رئیس عمومی گمرکات با محترم یوگوانگجو وزیرگمرکات جمهوری مردم چین در شهر بیجینگ در حاشیۀ نشست مجمع همکاری بین المللی یک کمربند/یک جاده  موافقتنامۀ همکاری گمرکی […]

Read more ›

Next Page »

Show Buttons
Hide Buttons