۱۳۹۶.۹.۲۶–کابل

رئیس عمومی گمرکات شاغلی احمد رشاد پوپل با هیئت همراه شان در حال از کارخانه‌های تولیداتی شرکت یادشده دیدن به عمل آورد که پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر حمایهٔ تولیدات و صنایع داخلی بوده و ریاست عمومی گمرکات در تلاش می‌باشد تا این پالیسی را از طریق ایجاد سهولت‌های مناسب و تغییرات در فیصدی تعرفهٔ گمرکی بر اموال تجارتی تعمیل نمایند.

در دیدار امروزی از بخش‌های مختلف شرکت یادشده از قبیل مرکز تولید نوشابه‌های غیرالکلولی، مرکز تصفیه آب، بخش پروسس و تولید جوس باب، مرکز تولید بارجامهٔ‌های تولیدات آن شرکت و دفاتر کاری بازدید و ارزیابی به عمل آمد.
شرکت یادشده که یکی از بزرکترین شرکت‌های تولیدی کشور بوده عملا برای ۴۰۰ تن کارمند افغان زمینه‌های کاری فراهم نموده و مصمم می‌باشد تا این رقم را به ۸۰۰ تن کارمند افزایش دهند، می‌خواهد شیر و سفیدکن چای بر تولیدات خود علاوه نماید و به زودی به بازارهای کشور عرضه نماید.
در اخیر هیئت رهبری شرکت از حمایت و تلاش‌های ریاست عمومی گمرکات برای ارایه تسهیلات تجارتی و تقویهٔ صنایع داخلی قدردانی نمود و خواهان توجهات مزید گردید.