محمد‌اشرف غنی رئیس‌ جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با کانیو میکوریا سکرترجنرال سازمان جهانی گمرکات دیدار نمود.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، هر دوجانب در رابطه به الحاق افغانستان به کنوانسیون آروشا بحث و تبادل نظر کردند و آنرا در تحقق حکومت‌داری خوب و عصری‌سازی گمرکات، مهم دانستند.

رئیس جمهور غنی در این دیدار بر عصری‌سازی گمرکات، رشد ظرفیت ها، اتصال منطقوی، ساده سازی گمرکات و سرمایه گذاری بالای منابع بشری تاکید کرد.

در مقابل، کانیو میکوریا سکرترجنرال سازمان جهانی گمرکات، در زمینه همکاری سازمان جهانی گمرکات در موارد متذکره اطمینان داد.

قابل یادآوری است، طی نشستی در سال ۱۹۹۳ در شهر آروشای تانزانیا، اعلامیۀ تحت عنوان “شورای همکاری گمرکات به منظور حکومت داری خوب و هماهنگی در گمرکات” تصویب شد که اکنون بنام کنوانسیون آروشا معروف است.