محترم رشاد پوپل فعلا به سمت رییس عمومی گمرکات وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ایفا وظیفه مینماید او به ریاست عمومی گمرکات افغانستان (ACD)، که بزرگترین منبع درآمد دولت جمهوری اسلامی افغانستان است، نظارت می کند , ریاست عمومی گمرکات افغانستان تحت ریاست محترم رشاد پوپل به منظور عرضه خدمات بهتر  تسهیلات تجاری را برای عموم تجاران محترم فراهم نموده تا از یکطرف سبب تشویق تجاران گردد و از طرف دیگر در رشد اقتصاد افغانستان کمک نماید و عایدات گمرکی افغانستان را به صورت شفاف جمع آوری نموده تا در راه خدمات عامه مصرف گردد

پوښتنې او ځوابونه

 مونږ سره اړیکه

Show Buttons
Hide Buttons