اخبار

اخبار

 • رئیس عمومی گمرکات در حاشیۀ مجمع عمومی سران گمرکهای عضو...
  رئیس عمومی گمرکات در حاشیۀ...
 • تبادل اطلاعات به شکل اتومات و الکترونیکی بین گمرکهای افغانستان و تاجکستان رسماً آغاز گردید
  – شاغلی احمد رشاد پوپل رییس عمومی گمرکات افغانستان و شاغلی عبدالفتاح غایب رییس عمومی خدمات گمرکی تاجکستان الیوم مؤرخ 7 سرطان 1396 روی آغاز تبادل اطلاعات گمرکی بین این دو کشور رسماً در شهر دوشنبه کشور تاجکستان به توافق رسیدند. این تبادل اطلاعات گمرکی به شکل اوتومات و الکترونیکی یک فصل جدید به ادامۀ موافقت نامۀ همکاریهای گمرکی که در سال 2015 بین ادارات گمرکی این دو کشور به امضاء رسیده بود، میباشد و توقع میرود تبادل اطلاعات گمرکی به نحوۀ اتوماتیک و الکترونیکی فردا مؤرخ 8 سرطان 1396 در نایزنی پنج (شیرخان بندر) رسما توسط رهبری این دو ادارۀ گمرکی آغاز گردد. به اساس این اقدام جدید، گمرکات هر دو کشور به آسانی میتواند فعالیتهای خویشرا موثق و دقیق تر بررسی و در ازدیاد عواید بنا بر جلوگیری از قاچاق، جعل و تزویر اسناد گمرکی و تغیر جنس و قیمت، سهم فعال خویشرا ایفاء نمایند. جمهوری اسلامی افغانستان که فعلا در نتیجۀ قاچاق اموال و تزویر در اسناد گمرکی 3.55 میلیارد دالر عواید گمرکی را سالانه از دست می دهد، برای جلوگیری از ضیاع آن شاغلی پوپل در جریان صحبتهای خویشرا با همتاء جمهوری تاجکستان اظهار داشتند که گمرکات افغانستان اکیداً مصمم به توسعۀ تبادل اطلاعات گمرکی با کشور های همسایه می باشد و تلاش میگردد تا به زودترین فرصت تحقق یابد. ضمناً جهت ارایه تسهیلات تجارتی و تسریع فعالیتهای گمرکی در سرحدات به جانب تاجکستان طرح ایجاد مسیرهای سبز در هر دو طرف سرحد نیز تقدیم و اعلام گردید که جمهوری اسلامی افغانستان تلاش می ورزند تا از این طریق برای عبور سریع لاریهای تحت کنواسیون TIR که قبلا افغانستان به آن ملحق گردیده، زمینه های بهتر را مساعد سازند.
 • ریاست عمومی گمرکات و ادارۀ خط آهن افغانستان توافق نامۀ همکاریهای دو جانبه را امضاء نمودند
  ...
 • موافقتنامۀ همکاری های گمرکی میان چین و افغانستان به امضاء رسید
  محترم احمد رشاد...
 • محترم سید محمود سادات بحیث رئیس گمرک کابل معرفی گردید
  به اساس حکم مقام وزارت مالیه...
بیشتر